• XylitolXylitol

  XylitolXylitol

  Xylitol

  XylitolXylitol

  Xylitol

  XylitolXylitol

  Xylitol

 

 

Tìm hiểu XYLITOL?

 • Xylitol
 • Xylitol
 • Xylitol
 • Xylitol

Kẹo Gum Nha Khoa Lotte Xylitol có chứa hơn 50% Xylitol trong thành phần làm ngọt. Xylitol giúp làm giảm sự phát triển mảng bám trên bề mặt răng.

Vì vậy sẽ bảo vệ răng bạn khỏi sâu răng, và cũng làm cho răng trở nên chắc và khỏe mạnh hơn.

 • leaf
 • leaf

 

Tại sao chọn XYLITOL?

 • XYLITOL được hỗ trợ bởi chứng nhận khoa học

  XYLITOL được chứng minh bởi các nghiên cứu khoa học

  Chính phủ khuyến khích sử dụng Xylitol từ thập niên 70.
  * DMFT ở mỗi độ tuổi đã giảm dần qua các năm.

  *DMFT: Tỉ lệ răng sâu, răng rụng và răng trám.

 • XYLITOL được đảm bảo hiệu quả trên toàn thế giới

  XYLITOL được đảm bảo hiệu
  quả trên toàn thế giới

  Hiệu quả ngừa sâu răng của Kẹo Gum Xylitol đã được chứng nhận bởi các Hiệp Hội Nha Khoa ở nhiều nước trên thế giới.

 • Sức khỏe răng miệng tác động đến các vấn đề sức khỏe khác

  Sức khỏe răng miệng tác động
  đến các vấn đề sức khỏe khác

  Chăm sóc sức khỏe răng miệng không chỉ có ý nghĩa với răng, nướu và hơi thở mà còn tác động đến nhiều vấn đề sức khỏe khác bên trong cơ thể.

 

 

Sản phẩm

 • Hương Lime Mint

  Hương Lime Mint

 • Hương Fresh Mint

  Hương Fresh Mint

 • Hương Strawberry Mint

  Hương Strawberry Mint

 • Hương Blueberry Mint

  Hương Blueberry Mint

 • Hương Bạc Hà cực mạnh

  Hương Bạc Hà cực mạnh

 • Hương Lime Mint

  Hương Lime Mint

 • Hương Fresh Mint

  Hương Fresh Mint

 • Hương Strawberry Mint

  Hương Strawberry Mint

 • Hương Blueberry Mint

  Hương Blueberry Mint

 • Hương Bạc Hà cực mạnh

  Hương Bạc Hà cực mạnh

 • Hương Lime Mint

  Hương Lime Mint

 • Hương Fresh Mint

  Hương Fresh Mint

 • Hương Strawberry Mint

  Hương Strawberry Mint

 • Hương Blueberry Mint

  Hương Blueberry Mint

 • Hương Bạc Hà cực mạnh

  Hương Bạc Hà cực mạnh

 • Hương Lime Mint

  Hương Lime Mint

 • Hương Fresh Mint

  Hương Fresh Mint

 • Hương Strawberry Mint

  Hương Strawberry Mint

 • Hương Blueberry Mint

  Hương Blueberry Mint

 • Hương Bạc Hà cực mạnh

  Hương Bạc Hà cực mạnh

 • Hương Lime Mint

  Hương Lime Mint

 • Hương Fresh Mint

  Hương Fresh Mint

 • Hương Strawberry Mint

  Hương Strawberry Mint

 • Hương Blueberry Mint

  Hương Blueberry Mint

 • Hương Bạc Hà cực mạnh

  Hương Bạc Hà cực mạnh

 • Hương Lime Mint

  Hương Lime Mint

 • Hương Fresh Mint

  Hương Fresh Mint

 • Hương Strawberry Mint

  Hương Strawberry Mint

 • Hương Blueberry Mint

  Hương Blueberry Mint

 • Hương Bạc Hà cực mạnh

  Hương Bạc Hà cực mạnh

 • Hương Lime Mint

  Hương Lime Mint

 • Hương Fresh Mint

  Hương Fresh Mint

 • Hương Strawberry Mint

  Hương Strawberry Mint

 • Hương Blueberry Mint

  Hương Blueberry Mint

 • Hương Bạc Hà cực mạnh

  Hương Bạc Hà cực mạnh

 • Hương Lime Mint

  Hương Lime Mint

 • Hương Fresh Mint

  Hương Fresh Mint

 • Hương Strawberry Mint

  Hương Strawberry Mint

 • Hương Blueberry Mint

  Hương Blueberry Mint

 • Hương Bạc Hà cực mạnh

  Hương Bạc Hà cực mạnh

 • Hương Lime Mint

  Hương Lime Mint

 • Hương Fresh Mint

  Hương Fresh Mint

 • Hương Strawberry Mint

  Hương Strawberry Mint

 • Hương Blueberry Mint

  Hương Blueberry Mint

 • Hương Bạc Hà cực mạnh

  Hương Bạc Hà cực mạnh

 • Hương Lime Mint

  Hương Lime Mint

 • Hương Fresh Mint

  Hương Fresh Mint

 • Hương Strawberry Mint

  Hương Strawberry Mint

 • Hương Blueberry Mint

  Hương Blueberry Mint

 • Hương Bạc Hà cực mạnh

  Hương Bạc Hà cực mạnh

 • Hương Lime MintHương Lime Mint

 • Hương Fresh MintHương Fresh Mint

 • Hương Strawberry MintHương Strawberry Mint

 • Hương Blueberry MintHương Blueberry Mint

 • Hương Bạc Hà cực mạnhHương Bạc Hà cực mạnh

 • Hương Lime MintHương Lime Mint

 • Hương Fresh MintHương Fresh Mint

 • Hương Strawberry MintHương Strawberry Mint

 • Hương Blueberry MintHương Blueberry Mint

 • Hương Bạc Hà cực mạnhHương Bạc Hà cực mạnh

 • Hương Lime MintHương Lime Mint

 • Hương Fresh MintHương Fresh Mint

 • Hương Strawberry MintHương Strawberry Mint

 • Hương Blueberry MintHương Blueberry Mint

 • Hương Bạc Hà cực mạnhHương Bạc Hà cực mạnh

 • Hương Lime MintHương Lime Mint

 • Hương Fresh MintHương Fresh Mint

 • Hương Strawberry MintHương Strawberry Mint

 • Hương Blueberry MintHương Blueberry Mint

 • Hương Bạc Hà cực mạnhHương Bạc Hà cực mạnh

 • Hương Lime MintHương Lime Mint

 • Hương Fresh MintHương Fresh Mint

 • Hương Strawberry MintHương Strawberry Mint

 • Hương Blueberry MintHương Blueberry Mint

 • Hương Bạc Hà cực mạnhHương Bạc Hà cực mạnh

 • Hương Lime MintHương Lime Mint

 • Hương Fresh MintHương Fresh Mint

 • Hương Strawberry MintHương Strawberry Mint

 • Hương Blueberry MintHương Blueberry Mint

 • Hương Bạc Hà cực mạnhHương Bạc Hà cực mạnh

 • Hương Lime MintHương Lime Mint

 • Hương Fresh MintHương Fresh Mint

 • Hương Strawberry MintHương Strawberry Mint

 • Hương Blueberry MintHương Blueberry Mint

 • Hương Bạc Hà cực mạnhHương Bạc Hà cực mạnh

 • Hương Lime MintHương Lime Mint

 • Hương Fresh MintHương Fresh Mint

 • Hương Strawberry MintHương Strawberry Mint

 • Hương Blueberry MintHương Blueberry Mint

 • Hương Bạc Hà cực mạnhHương Bạc Hà cực mạnh

 • Hương Lime MintHương Lime Mint

 • Hương Fresh MintHương Fresh Mint

 • Hương Strawberry MintHương Strawberry Mint

 • Hương Blueberry MintHương Blueberry Mint

 • Hương Bạc Hà cực mạnhHương Bạc Hà cực mạnh

 • Hương Lime MintHương Lime Mint

 • Hương Fresh MintHương Fresh Mint

 • Hương Strawberry MintHương Strawberry Mint

 • Hương Blueberry MintHương Blueberry Mint

 • Hương Bạc Hà cực mạnhHương Bạc Hà cực mạnh

 

Quảng cáo

 • [LOTTE XYLITOL 2018 Campaign] Risk of the cavity (female ver.)[LOTTE XYLITOL 2018 Campaign] Risk of the cavity (female ver.)

 

Khuyến mãi

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit sed diam

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit sed diam

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit sed diam

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit sed diam

 

Tham gia Chiến dịch

Lotte Xylitol Effect : Animation VerLotte Xylitol Effect : Animation Ver
 • leaf
 • leaf

Xylitol